TERMOGRAFERING OG RAPPORTERING

Ved termografering omsættes infrarød varmestråling til eksakte temperaturer, der bl.a. kan afsløre :

Overbelastede eller defekte elkomponenter.
Fejl eller beskadigelser i isoleringer.
Fejl eller beskadigelser i procesinstallationer etc.

Hermed kan skader på bygninger, produktionsudstyr og varelagre forhindres, således at virksomheders og institutioners drift ikke berøres.
Termografering gennemføres uden afbrydelser eller gener for den daglige drift, og med henblik på inspektion af højspændingsanlæg kan TA-Inspektion levere specielt udviklede inspektionsvinduer.

I inspektionsrapporten klassificeres de fundne fejl, og rapporten kan umiddelbart danne grundlag for nødvendige fejlrettelser.

TA-Inspektions termografering og rapportering sker i overensstemmelse med DTI´s vejledning for termografering.

 
Gl. Glentevej 10 5000 Odense C TLF.: 70 25 88 25 E-mail: rj@ta-inspektion.dk