OM TA-INSPEKTION

TA-Inspektion er en mindre, uvildig inspektionsvirksomhed, der har specialiseret sig i forebyggende vedligeholdelse af bl.a. elanlæg.

Konceptet for den forebyggende vedligeholdelse bygger altid på en vurdering af det elektriske anlægs tilstand.

Alle inspektioner fortages af personale, der har den termografiske- og faglige baggrund, der gør inspektionen til et korrekt visende - og operationelt anvendeligt værktøj .

Tilstandsvurderingen sker på baggrund af en termografisk inspektion, og såvel termograferingen - som den tilhørende rapportering overholder Dansk Teknologisk Instituts "Vejledning i termografering af stærkstrømstekniske anlæg."

Tilstandsvurderingen kan efter behov og ønske kombineres med en forebyggende eltavlerengøring.

Såvel termograferingen - som eltavlerengøringen gennemføres uden anlægsafbrydelser.

Med henblik på at opnå mulighed for termografering af højspændingsanlæg kan TA-Inspektion levere specielt udviklede inspektionsvinduer - H.VIR 70 - til indbygning i anlæggene.

TA-Inspektion er centralt placeret midt i landet, hvilket giver mulighed for hurtig " udrykning " og moderate transportomkostninger.

TA-Inspektion står iøvrigt for " Tilstand - og analyseinspektioner ".

 
Gl. Glentevej 10 5000 Odense C TLF.: 70 25 88 25 E-mail: rj@ta-inspektion.dk