FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE

Forebyggende vedligeholdelse har til hensigt at nedsætte risici for sådan beskadigelse af bygninger, produktionsudstyr og varelagre, at virksomheders og institutioners drift trues.

TA-Inspektion har specialiseret sig i forebyggende vedligeholdelse af f.eks. elanlæg og procesinstallationer.

TA-Inspektion benytter sig bl.a. af termografering og forebyggende eltavlerengøring.

Inspektionerne-og eltavlerengøring gennemføres uden afbrydelser eller gener for den daglige drift.

 

 
Gl. Glentevej 10 5000 Odense C TLF.: 70 25 88 25 E-mail: rj@ta-inspektion.dk