FOREBYGGENDE ELTAVLERENGØRING

Mange eltavler er betydeligt tilsmudsede hvilket medfører risiko for funktionsforstyrrelser og brand.

TA-Inspektion tilbyder forebyggende rengøring af eltavler ved hjælp af et specielt L - AUS støvsugeraggregat.

El-tavlerengøringen gennemføres uden tavleafbrydelser, således at institutionens / virksomhedens drift ikke berøres.

 
Gl. Glentevej 10 5000 Odense C TLF.: 70 25 88 25 E-mail: rj@ta-inspektion.dk