ASNT certifikation:

TA - Inspektions personale har en elektroteknisk uddannelse og baggrund, og er ASNT (American Society of non-destructive testing) certificeret med en løbende opdatering af den termografiske uddannelse.

Dansk norm:

Indenfor den nærmeste fremtid forventes det, at der vil blive introduceret en dansk certificeringsordning, hvormed der stilles krav til termografifirma - og termografioperatør med hensyn til bl.a.:

· Uddannelse
· Erfaring - og kompetence
· Uvildighed
· Udførelse og rapportering vedrørende termografisk inspektion

TA - Inspektions målsætning er at blive certificeret i henhold til den kommende danske certificeringsordning så hurtigt som muligt.

 
Gl. Glentevej 10 5000 Odense C TLF.: 70 25 88 25 E-mail: rj@ta-inspektion.dk